Trở về đầu trang
  • Hồ sơ doanh nghiệp
  • Văn bản pháp quy
  • Báo cáo phân tích
Số liệu tổng hợp
Thương mại trong nước - Tổng mức bán lẻ hàng hóa
Tháng báo cáo: - Năm :
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê


Xuất nhập khẩu - Kim ngạch xuất nhập khẩu
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

Tháng báo cáo: - Năm:
Đơn vị tính: Triệu USD

Nguồn số liệu: Tổng cục Hải quanKim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá với một số thị trường

Tháng báo cáo: - Năm:
Đơn vị tính: Triệu USD

Nguồn số liệu: Tổng cục Hải quan

Số liệu chỉ số sản xuất công nghiệp IIP theo ngành kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP theo ngành kinh tế

Tháng báo cáo: - Năm:
Đơn vị tính: %

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê


Số liệu chỉ số sản xuất công nghiệp IIP theo tỉnh thành phố
Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP theo tỉnh thành phố

Tháng báo cáo: - Năm:
Đơn vị tính: %

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

@ 2009 - 2017 Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
Đơn vị quản lý: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC)

Địa chỉ: Số 655 - Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Tel: 04.38262316 / Fax: 04.39349177 / Email: eitdata@moit.gov.vn